Forskningen bak Ronia

Forskningen bak Ronia startet i 2003 og ledes av Dr. Scient Rune Slimestad (plantchem.com). Han driver eget laboratoriet i Eiken. Slimestad har jobbet målrettet innen dette fagfeltet i en årrekke og er også kjent for noen som forskeren bak Medox (blåbærkapslene).

 


 Ny forskning: Ronia mot hjernesvulst

anticancer-research

Februar, 2021: En nylig publisert britisk forskningsrapport av Rooprai og medarbeidere viser at ekstrakt av aroniabær kan ha en hemmende effekt på utvikling av hjernekreft (Anticancer Research vol 41(2), 2021). Høygradig gliom (HGG) er en primær ondartet, hurtigvoksende hjernesvulst som rammer ca. 200 norske pasienter hvert år (2011-tall). Det finnes ingen kurativ behandling av HGG, og kirurgi etterfulgt av stråling er den behandlingsformen som kan gis. Prognosen er dårlig, med en femårsoverlevelse på 6,1 % (Storstein m.fl. i Tidsskriftet for den norske legeforening, vol 131, 2011).

En forskningsgruppe ved King’s College Hospital i London har foreslått en strategi der det administreres polyfenoler som middel mot utvikling av denne typen neoplasmer (svulster). Den britiske studien undersøkte effekten av polyfenoler fra sitrus-frukter, aroniabær, hyllebær og blåbær på utvalgte mediatorer (proteiner) ved spredning i 2HGG cellekulturer. Det var kun sitrus og aronia som ga effekt på parameterne i forsøket. Ekstrakt av aroniabær ble videre funnet å være det mest effektive ekstraktet til å regulere ned uttrykket for CD44 som er èn av mediatorene. Funnene ble ytterligere bekreftet ved at aroniaekstraktet også regulerte ned genuttrykket for MMP-14 og EGFR. Forskerne konkluderer med at ekstraktet fra aroniabær er et potent middel mot utvikling av HGG.


Korridorlukten forsvant

Den første virkningen av aronia ble observert på Hå Sjukeheim i 2007. Avdelingssykepleier Gunnvor Engtrø tilbød beboere på en av avdelingene aroniasaft fra Aronia Jæren som en leskedrikk. Det ble registrert en overraskende reduksjon i tallet på urin- og luftveisinfeksjoner ved avdelingen. I tillegg forsvant urinlukt fra avdelingen, den såkalte «korridorlukten».

Senere, i 2013, ble aroniajuice benyttet i en studie ved sykehjem i Sandnes kommune. Over 230 beboere ble tilbudt aroniajuice, og bruken av antibiotika mot urinveisinfeksjoner ble målt i de samme periodene samt i referanseperioder. Studien viste at inntak av aroniajuice over tid ga en signifikant reduksjon i bruken av antibiotika mot slike infeksjoner (55 % og 38 % i to grupper, henholdsvis).

Se intervju med Gunnvor Engtrø – og med forsker Rune Slimestad om effekten av aronia.


Nye forskningsprosjekter

Det arbeides med flere andre forskningsprosjekter knyttet til aronia og helse. Vi jobber nå tett med flere av universitetene i Norge, med Ullevål sykehus (Antibiotikasenteret for primærmedisin) og med flere av sykehusene i Helse Sør-Øst RHF.

Forskning på koblingen mellom mat/drikke og mage/tarm har tidligere fremstått som et mysterium og nesten et ikke-tema – mest fordi en har manglet grunnleggende kunnskaper og målemetoder. Derfor er ett av de mest interessante temaene vi fokuserer på denne koblingen mellom innholdsstoffene i Ronia og effekten disse har på tarmfloraen. Noen av stoffene gir næring til visse tarmbakterier (prebiotika). I sin tur produserer disse bakteriene både essensielle vitaminer og andre virkestoffer som kroppen benytter. Vi undersøker også hvilke av disse stoffene som kan ha en naturlig antibiotisk effekt.

Nylig ble det utført en klinisk studie blant studenter i Oslo for å kartlegge opptaket av stoffer fra Ronia til det sirkulære system. Det ble også utført innledende tester for å måle den antibakterielle effekten av urin etter inntak av Ronia. Det ble benyttet klinisk isolat av uropatogen e.koli. På grunnlag av dette er det under utvikling en større klinisk studie som vil gi svar på effekten av Ronia som et forebyggende tiltak mot gjentagende UVI samt forsøk på å avdekke hvordan og hvorfor Ronia kan gi en slik effekt. 

Mål: Reduser bruken av antibiotika!

Ronia er utviklet for å være en potensiell profylakse (forebyggende mot urinveisinfeksjoner) og skal inngå i forskning omkring effekten av visse polyfenoler mot utvikling av urinveisinfeksjoner (UVI) og andre infeksjonssykdommer.

Det store målet bak forskningen er å redusere dagens store forbruk av antibiotika. Utviklingen av multiresistente bakterier (MRM) anses av Verdens helseorgansiasjon (WHO) å være en av verdens største helseutfordringer. 

 


Ronia i mediene

Her er Stavanger Aftenblads artikkel om Rune Slimestad og Ronia.

Agderposten 25.06.2020

Fedrelandsvennen 03.09.20 

Tønsberg Blad 03.04.19

Forskning.no 18.04.14

Åse bo og aktivitetssenter i 2014